Ystävyyden voima

Ystävät ovat tärkeä voimavara ja heillä on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille niin henkisellä kuin fyysiselläkin puolella. ”Ihmiset ovat luonteeltaan sosiaalisia ja tarvitsevat toisiaan selvitäkseen”, toteaa työterveyspsykologi Antti Kauppi Iltasanomien artikkelissa. Kun ystävien kanssa voi jakaa kokemuksiaan, luo se samalla merkitystä tapahtuville asioille.

Kanssaihmisiä tarvitaan, jotta ymmärrämme millaisia olemme ja mitä meille tapahtuu. Erityisesti elämän suuret muutokset ovat hetkiä, jolloin ystävien tärkeys korostuu. Ystävien kanssa vietetty rento aika lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Saamme ystäviltä myös kannustusta ja aitoa tukea elämän eri tilanteisiin.

Yksinäisiltä ihmisiltä puuttuu ympärillä tapahtuvien asioiden ymmärrys. Jos keskusteluyhteyttä ei ole toisiin ihmisiin, kertyvät negatiiviset asiat helposti isommiksi ongelmiksi. Näin on etenkin silloin, kun ongelmia ei voida jakaa toisten kanssa. Yksinäisyys lisääkin riskiä sairastua stressiin, masentuneisuuteen ja jopa sydänsairauksiin.

Ystävyyden pelisäännöt

Ystävyyden tulisi perustua vastavuoroisuuteen. Se tarkoittaa, että kumpikin osapuoli – tai jos ystäviä on useampia, kaikki voivat jakaa vuorollaan kokemuksiaan, niin hyviä, iloisia kuin ikäviäkin. Kenenkään ei tulisi joutua rooliin, jossa toimii vain vastaanottavana osapuolena, sillä tällainen suhde on enemmänkin riippuvuus- kuin ystävyyssuhde. Molemminpuolinen vuorovaikutus on siis tärkeää ystävyydessä. Ystävyys on myös suhde, jossa epäonnistumiset hyväksytään sekä ystävän kipeimmätkin asiat jaksetaan kuunnella. Ystävyydessä tulee voida olla rehellisesti oma itsensä.

Joskus ystävyyssuhteet kuitenkin loppuvat. Syynä tähän voi olla kateus, joka voi joskus nousta ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Usein ystävyyden alkaessa osapuolten henkilökemiat ja arvot ovat samankaltaisia, mutta koska elämä kuljettaa jokaista eri tavalla, voivat nämä yhteiset tekijät muuttua. Joskus nämä muutokset voivat aiheuttaa kateutta, mikä murentaa ystävyyden. Myös kolmas osapuoli – kuten puoliso tai lapsen saaminen – voi aiheutta ystävyyden heikentymisen toisen osapuolen kiinnostuksen painopisteen muuttuessa.

Usein ystävyyden side kuitenkin kestää elämäntilanteiden muutokset. Aina kuitenkin löytyy myös niitä lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneitä ystävyyssuhteita, jotka väistämättä päättyvät jossain vaiheessa elämäntilanteiden viedessä erilleen, uusien ystävyyksien tullessa tilalle. Nuorena ystävyyssuhteiden luominen on usein helpompaa, mutta myös aikuisena voi löytää tosiystäviä, ja lisäksi työtoveruutena tai muina tuttavuuksina syntyneet suhteet voivat myöhemmin syventyä aidoiksi ystävyyssuhteiksi.