Hyvä parisuhde – myytti vai mahdollisuus

Läheisyys on meille kaikille tärkeää, ja sitä tarvitaan aina syntymästä elämän loppuun saakka. Ihmisellä on tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin – sekä tunneyhteys että fyysinen yhteys ovat molemmat tärkeitä. Näiden tarpeellisuuden hyväksyminen on merkki kypsyydestä ja vahvuudesta.

Moni meistä sanoo pärjäävänsä yksinkin, mutta tosiasia on se että tasapainoisen elämän saavuttamiseksi usein tarvitaan myös kanssaihmisiä täyttämään näitä perustarpeita. Itsekseen pärjäämistä voidaan kutsua myös yksinäisyydeksi. Parisuhde on luonnollinen tapa täyttää läheisyyden tarvetta.

Parisuhde on usein tunteiden vuoristorataa

Kun ihminen ryhtyy parisuhteeseen, tulee onnen ja ilon tunteen lisäksi esille usein myös negatiivisia tunteita. Tällaisia ovat esimerkiksi pelko suhteen päättymisestä ja hylätyksi tulemisesta. Tällainen pelon tunne syntyy aivoissa samassa paikassa kuin kivun tuntemuksen, ja kummankaan huomiotta jättäminen voi olla vaikeaa. Myös nämä negatiiviset tunteet tulisikin tunnistaa, ja niistä olisi hyvä myös pystyä keskustelemaan kumppanin kanssa. Pohtimalla negatiivisia asioita itseksemme, saavat ne usein kohtuuttomat mittasuhteet. Pahimmassa tapauksessa niiden määrä ylittää suhteesta aiheutuvan ilon ja onnen tunteen määrän, muuttaen sen näin negatiiviseksi.

Jos parisuhteen osapuolilta puuttuu tunnetason yhteys, ei parisuhde ole vahvalla pohjalla. Vaikka mielenkiinnon kohteet olisivat erilaisia, mutta toisesta välittää ja hänen asioistaan on kiinnostunut, on tunnetason yhteys olemassa. Eli erilaisia voidaan olla, mutta kun toisen asiat ovat itsellekin merkityksellisiä, ollaan yhteisessä elämässä vahvoilla.

Parisuhde vaatii keskustelua, eli omista toiveista olisi hyvä oppia puhumaan, ja myös kysymään mitä kumppani suhteelta odottaa. Odotuksista puhuminen saattaa olla yllättävän vaikeaa, kun pelätään että niiden osalta tullaan torjutuksi. Suhteessa tapahtuvia hyviä asioita olisi myös opittava sanomaan ääneen, näin vahvistetaan suhteen toimivia puolia.

Täydellistä suhdetta ei tarvitse tavoitella

Parisuhteessa tulee aina vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia sekä pettymyksiä kumppaniin. Mutta ne ovat ihan normaali osa parisuhdetta, ja niistä pääsee yli, kun niiden ei anna muodostua liian suureksi muuriksi kumppaneiden välille. Tässäkin tilanteessa tunnetasolla läsnäoleminen on tärkeää, ja sen avulla suhteen saa ajan kanssa palautettua taas stabiilille tasolle. On siis hyvä muistaa, että täydellistä parisuhdetta ei ole olemassakaan.